1 ธุรกิจ 2 ยอดขาย

1 ธุรกิจ 2 ยอดขาย

จะมีซักกี่ธุรกิจกัน ที่สามารถตั้งเป้ายอดขายที่เป็นรายรับ ให้กับฝ่ายที่ต้องทำรายจ่ายอย่างฝ่ายจัดซื้อ วันนี้ก็เห็นมีแต่ธุรกิจ Chain store ที่มีสาขาจำนวนมาก ที่กำลังการต่อรองของฝ่ายจัดซื้อ มีมากจนสามารถ กำหนดค่าแรกเข้า เรียกเก็บกับผู้ที่ต้องการนำสินค้ามาขายได้ การออกแบบให้ธุรกิจเดียว แต่มี 2 ยอดขาย คือ ยอดขายจากตัวสินค้า กับ ยอดขายจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทำให้คู่แข่งขันที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่มีน้อยสาขา ตกอยู่ในภาวะที่แข่งขันได้ยาก หรือ แข่งไม่ได้เลย เหตุผลหลักก็คือ เขามียอดขายเดียว

วันนี้ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ใช้กลยุทธเดียวกันนี้เอาชนะคู่แข่ง เช่น ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ขายสินค้า เมื่อพื้นที่เช่าขายสินค้ามีจำนวนมาก ก็เปรียบเหมือนมี Chain store ค่าเช่าจึงไม่ใช่ยอดขายเดียวที่ได้รับ ผู้ให้เช่าจึงสร้างยอดขายที่ 2 ด้วยการรวมพื้นที่เช่าในทำเลที่ดีๆ ตั้งเป็นกองทุน ขายหน่วยลงทุน และ เปิดโอกาสให้ผู้เช่าที่เป็นลูกค้าของตนเอง เข้ามาซื้อหน่วยลงทุนเป็นรายแรกๆ ผู้เช่ารายไหน ซื้อหน่วยลงทุนมากหน่อย ก็ร่วมกำหนดสิทธิในการเช่าในการบริหาร พื้นที่เช่าในทำเลดีๆ มีน้อย แต่ผู้สนใจเช่า มีจำนวนมาก นอกจากค่าเช่าจะขึ้นแล้ว หน่วยลงทุนที่ขายในตอนแรก ก็ขยับราคาขายขึ้นเช่นกัน จนสร้างเป็นยอดขายที่ 2 ให้กับผู้ให้เช่า นอกเหนือจากค่าเช่า กฎเกณฑ์ก็แล้วจะกำหนดกันไป

ธุรกิจวันนี้ จึงแข่งขันได้ยาก หากคุณยังมีเพียง “ ยอดขายเดียว ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s